Vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Dituva“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 2019/01 yra šaukiamas Sodininkų bendrijos „Dituva“ visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019-03-16 d. 10.00 val. Žvejų rūmuose adresu Taikos pr. 70 , Klaipėda.

Neįvykus minėtam susirinkimui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Dituva“ visuotinis narių susirinkimas, bus šaukiamas 2019-04-07 d. 11.00 val. Žvejų rūmuose adresu Taikos pr. 70 , Klaipėda.