SB "DITUVA" revizinės komisijos sudėtis:

  • Aldona Juodeikienė
  • Eurelija Irena Ulkienė
  • Gitana Vaitkuvienė

SB "DITUVA" revizinės komisijos funkcija:

  • Tikrina bendrijos ūkinės-finansinės veiklos metinius rezultatus pagal buhalterinės apskaitos registrus.