Vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Dituva“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 2019/01 yra šaukiamas Sodininkų bendrijos „Dituva“ visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019-03-16 d. 10.00 val. Žvejų rūmuose adresu Taikos pr. 70 , Klaipėda.

Neįvykus minėtam susirinkimui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Dituva“ visuotinis narių susirinkimas, bus šaukiamas 2019-04-07 d. 11.00 val. Žvejų rūmuose adresu Taikos pr. 70 , Klaipėda.

Darbotvarkė:
  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas;
  3. Bendrijos valdybos narių rinkimas;
  4. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimas iš išrinktų valdybos narių;
  5. Bendrijos ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  6. Revizijos komisijos išvados dėl bendrijos metinės finansinės veiklostvirtinimo;
  7. Metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2019 metams tvirtinimas;
  8. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimas;
  9. Sprendimo dėl sodo sklypo savininkomokesčio patvirtinimo;
  10. Kiti klausimai.
Su sprendimų projektais galima susipažinti Sodininkų bendrijos „Dituva“ buveinėje adresu Debreceno g. 5, Klaipėda, darbo valandomis.

PAGEIDAUJANTIS KANDIDATUOTI Į BENDRIJOS VALDYBĄ AR REVIZIJOS KOMISIJĄ, IKI 2019-03-15d. PATEIKIA RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ SODININKŲ BENDRIJAI „DITUVA“