Vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Dituva“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 2022/01 yra šaukiamas Sodininkų bendrijos „Dituva“ visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2022-03-28 18.00 val. Žvejų rūmuose adresu Taikos pr. 70 , Klaipėda.

Neįvykus minėtam susirinkimui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Dituva“ visuotinis narių susirinkimas, bus šaukiamas 2022-04-14 18.00 val. Žvejų rūmuose adresu Taikos pr. 70 , Klaipėda.

 

Darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas;
  3. Bendrijos valdybos narių rinkimas;
  4. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimas iš išrinktų valdybos narių;
  5. Bendrijos ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  6. Metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2022 metams tvirtinimas
  7. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimas;
  8. Revizijos komisijos išvados dėl bendrijos metinės finansinės veiklos tvirtinimo;
  9. Kiti klausimai.

 

Su sprendimų projektais galima susipažinti Sodininkų bendrijos „Dituva“ buveinėje adresu Debreceno g. 5, Klaipėda, darbo valandomis.